Hasaki Work

Ứng dụng quản lý công ty. Hỗ trợ điểm danh trên điện thoại, quản lý chấm công. Các nghiệp vụ hỗ trợ công việc trong công ty như tư vấn, nhận hàng

Đầy đủ chức năng

Ứng dụng được phát triển với đầy đủ chức năng cần có cho một công ty

Bảo mật

Giới hạn phạm vi sử dụng bên trong công ty. Có thể mở rộng ra bên ngoài nếu cần

Cá nhân hóa

Các chức năng được thiết kế để công việc được phân công tới từng nhân viên. Thuận lợi cho việc đánh giá KPI nhân viên

Thông báo

Push thông báo tức thì tới nhân viên. Hỗ trợ giải quyết công việc khẩn cấp

Tiết kiệm

Tiết kiệm được các chi phí như máy chấm công, nhân sự

Linh động

Xử lý công việc một cách linh động. Không bắt buộc phải ngồi máy tính

Hasaki Work có trên tất cả thiết bị

* Sẵn sàng trên iPhone và tất cả các thiết bị android

Câu hỏi thường gặp

Đang cập nhật

Không thể tìm thấy câu hỏi phù hợp? Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ